شیشه دو جداره – خط تولید کارگاهی

خط کارگاهی تولید شیشه های دو و سه جداره

b1

ماشین شستشوی شیشه با ارتفاع ۲۰۰۰ میلیمتر

b2

میز پرس پنوماتیک

b3

گاز پرکن

بدون نظر در “شیشه دو جداره – خط تولید کارگاهی”

اضافه کردن نظر