پرس H

پرس H فرم:
گروه ماشین سازی حدید طراح و سازنده پرسهای هیدرولیک آمادگی خود را جهت طراحی،ساخت و راه اندازی انواع پرسهای هیدرولیک H فرم در ابعاد و تناژهای مختلف تا ۲۰۰۰ تن اعلام می دارد.

14
پرس  700 تن
پرس 700تن
پرس 1500 تن
پرس 1600تن
پرس 2000 تن