پرس C

پرس C فرم:
گروه ماشین سازی حدید طراح و سازنده پرسهای هیدرولیک آمادگی خود را جهت طراحی،ساخت و راه اندازی انواع پرسهای هیدرولیک C فرم در ابعاد و تناژهای مختلف اعلام می دارد.

 

01
2
03
005