پرس کارگاهی

پرس کارگاهی:
گروه ماشین سازی حدید طراح و سازنده پرسهای هیدرولیک آمادگی خود را جهت طراحی،ساخت و راه اندازی انواع پرسهای هیدرولیک کارگاهی در ابعاد و تناژهای مختلف اعلام می دارد.

06
11